Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas

Kuriame Lietuvos ateiti
Įstaiga su partneriais įgyvendina projektą Nr.08.1.3-CPVA-R-609-81-0005 „Sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Mažeikių senamiesčio PSPC, UAB Šeimos medicinos centre ir UAB “Medikvita“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei nuosavomis lėšomis. 
Pagrindinis projekto tikslas – atnaujinus infrastruktūrą projekto vykdytojo bei partnerių klinikose, pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, pasitelkiant moderniausią įrangą diagnozuoti sveikatos sutrikimus bei gydyti pacientus.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti būtiną medicininę, odontologinę bei kompiuterinę įrangą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir tikslines transporto priemones pacientams lankyti namuose.

Bendra šio projekto vertė 193.425,71 Eur.

Viso projekto įgyvendinimo metu vyks projekto viešinimas tinklapiuose www.seimossveikatoscentras.lt, www.senamiesciopspc.lt, www.medikvita.lt ir pakabinti plakatai prie įstaigų įėjimų.