Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

DĖMESIO!

Profilaktiniams sveikatos tikrinimams būtina registruotis iš anksto! 

Tel. registracijai +370 610 65 265, +370 443 46 071. 

Darbuotojų privalomąjį sveikatos tikrinimą reglamentuoja LR Darbų saugos ir sveikatos įstatymas, LR SAM 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (su vėlesniais pakeitimais), kiti  teisės aktai.

UAB ,,Medikvita“ pagal iš anksto sudarytas sutartis atlieka privalomuosius profilaktinius sveikatos tikrinimus įmonių, įstaigų bei įvairių organizacijų darbuotojams, už kurių periodinius sveikatos tikrinimus yra atsakingas darbdavys.

Privalomuosius profilaktinius sveikatos tikrinimus atlieka profesionali UAB ,,Medikvita“ specialistų komanda.

Garantuojame:
  • kompleksinį visų įmonės darbuotojų sveikatos ištyrimą;
  • profilaktinį patikrinimą Jums palankiu laiku bei darbo laiko taupymą; 
  • galimybę profilaktinį sveikatos patikrinimą derinti su skiepais nuo gripo, erkinio encefalito (paskiepyti galime atvykti ir  į įmonę iš anksto suderinus Jums tinkamą laiką); 
Darbo medicinos skyriuje teikiamos  paslaugos:

Įtarus profesinį susirgimą, bendradarbiaujama su visuomenės sveikatos priežiūros, medicininės socialinės ekspertizės, darbų saugos ir darbo inspekcijos specialistais.

Norintys pasitikrinti sveikatą dėl darbo, vairavimo ar ginklo turi kreiptis į profilaktinių sveikatos tikrinimų kabinetą (II a.) nuo 8.00 iki 12.00 val. kiekvieną darbo dieną.

Būtina turėti:
  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Įsidarbinančiam - privalomojo sveikatos tikrinimo medicininę pažymą (F Nr. 047/a).
  3. Dirbančiam - asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a) su asmens nuotrauka, patvirtintą darbovietės antspaudu ir darbdavio parašu, su nurodytais profesinės rizikos veiksniais. Joje įrašus apie leidimą dirbti daro tik darbo medicinos gydytojas arba šeimos gydytojas.
  4. Šeimos gydytojo užpildytą išrašą iš ambulatorinės kortelės (F Nr. 027/a), jei pacientas nėra prisirašęs prie UAB ,,Medikvita“.

Profilaktinių sveikatos patikrinimų kainos nustatytos vadovaujantis LR SAM 2000 m. Gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 ,,Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimo sveikatos priežiūros įstaigose" pakeitimu (2011 m. gegužės 27d.Nr.V-547).